Endret: 22 okt 2019     Opprettet: 25 feb 2018

Utlån av henger og verktøy, vær ute i god tid med bestilling

Har du behov for å låne henger eller verktøy? Send SMS til Styrets vakttelefon 402 07 703.

Den som er ansvarlig for utlån ikke alltid er i nærheten av borettslaget.

Inn og utlevering av utstyr bør foregå på ukedager og bestilling gjøres med SMS til vakttelefon 402 07 703.

Borettslaget har nå nokså stort utvalg av verktøy for utlån. Henger blir flittig benyttet av våre beboere. 

Styret minner om at utstyret skal leveres tilbake uskadet og lånetager må opplyse om evnt skader som kan ha oppstått i lånetiden.