14 jul 2019

Sommerinformasjon til alle beboere i Storfjellet Borettslag

Beboerinformasjon og sommerhilsen fra Styret

Mange har reist på ferie, noen ferierer hjemme og flere er i jobb selv om det er juli. Varmen kom endelig og det er behagelig å oppholde seg ute. 


Husordensregler og overholdelse av disse er en gjenganger fra styret. Ro på lekeplasser fra kl. 21.00 til kl. 08:00.
Det skal være ro i leiligheten, trappeoppganger og på eiendommen fra kl. 2300 til kl. 0700.
Dyrehold, hunder og katter skal holdes borte fra lekeplasser og skal føres i bånd på borettslagets område hele året og dyreholdet må ikke være til sjenanse for andre av lagets beboere.


Generalforsamling ble avholdt 27.mai. Protokoll fra møtet finner du på Storfjellet.no sammen med ajourførte husordensregler med nye punkt som ble besluttet i møtet. Styret vil følge opp orden i fellesboder og garasjer og ber beboere om å rydde/fjerne ting som ikke skal oppbevares på disse stedene. Enkelte beboere hensetter avfall på utsiden og baksiden av søppelhusene og ved papircontaineren. Flere beboere er blitt belastet med faktura for fjerning og bortkjøring av dette. Unngå dette ved å ta ansvar for eget søppel.

Protokoll og husordensregler blir distribuert til alle husstander senere i sommer.


Samtlige radiatorer i blokkene og rekkehusene skal skiftes før kulda kommer. Arbeidet vil starte i august/september og informasjon sendes ut i august.


Beboermøtet i september om bla utbyggingen, avholdes som en ekstraordinær generalforsamling i løpet av september. Formell innkalling kommer etter sommerferien, i tråd med bestemmelsene i borettslagsloven.


I plantekassene vokser det raskt og noen søte røde jordbær er plukket. Squashen og gresskar liker varme og det ser lovende ut for avlingen senere i sommer. Her er urter og det er bare å forsyne seg. Bruk saks på gressløken og alle må behandle vekstene pent.


Styrets medlemmer og vaktmester avvikler også ferie. Det må derfor påregnes lenger svartid på henvendelser via mail, FB eller styrets vakttelefon nr. 402 27 703.

Henvendelser om utlån av verktøy eller henger skal sendes til dette nummer. Utlån og innlevering bør gjøres på ukedager. Bestilling av ekstra nøkler eller garasjeåpner kan gjøres etter 5.august.
Fahim som tidligere har hatt sommerjobb hos oss, er i år vikar for vaktmester Erik når han har ferie. 
Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!