21 aug 2019

Parkering og kjøring i borettslaget

Det er ikke tillatt å parkere inne i borettslaget ..

Beboere som har gjester eller håndverkere på besøk må opplyse sine gjester om dette. De biler som har utstyr som ikke er mulig å flytte ut av biler for å gjennomføre arbeider må henvises til mulig sted for parkering, ikke plener og i veien.

All kjøring og parkering er til hinder for fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Vi har mange barn som bruker veien til/fra skole og borettslaget skal være et trygt sted der disse kan oppholde seg.

Styret henstiller om å vise respekt for borettslagets husordensregler.