11 mai 2017

Multinett - fiber

Oppgradering til fiber..

Styret kan med glede informere at det gode samarbeidet med Multinett fortsetter, og at de tar en kostnadsdekning 50/50 også her, som på trekkerør og graving . I tillegg vil Multinett stå for finansieringen, slik at vi nedbetaler over en bindingstid mot Multinett. Vi har i dag en løpende avtale med GET på innhold og den blir ikke berørt i denne omgang, men Multinett er åpne for spørsmål om hvordan innholdet vil se ut i fremtiden, hvem som er TV leverandør og hvem som leverer bredbåndet.

I etterkant av årets generalforsamling, vil vi avholde beboermøte med bla oppgradering til fiber.