28 okt 2019

Kulda kommer

Med kulde kommer frost og utevannet må stenges nå...

Dersom du ikke har stengt av utevannet, så må dette gjøres nå. 
Vaktmester er ansvarlig for stenging av utevannet i blokkene. 
I rekkehusene er det beboere selv som er ansvarlig for stenging. 
Konsekvensene av å ikke stenge av utevannet kan medføre sprenging av vannrør og store vannskader. 
Vannet må stenges ved innvendig kran, bunnskruenute må skrues av og utvendig kran må åpnes. 
Styret oppfordrer alle til å gjøre dette nå for å unngå skader. 

Kontakt vaktmester Erik 975 26 031 som kan hjelpe de som er usikre på fremgangsmåten