6 sep 2019

Ekstraordinær generalforsamling 16. september

Tilleggsinformasjon vedr reguleringsplan

Arkitekt og prosjektleder fra OBOS-prosjekt kommer til ekstraordinær generalforsamling (GF) 16. september. Det er satt av 2 timer til debatt og informasjon vedr arbeidet med ny reguleringsplan.

Det er noen som har trukket det juridiske i tvil og at styret har handlet ulovlig, derfor det juridiske som beskrevet i innkallingen.

Vedtak til reguleringsplan er ikke vedtak til å bygge ut. Dette må behandles i eget møte, om byggeregler osv. Innkallingen inneholder de formuleringer som må til for at vedtaket gjort i 2017 eventuelt kan endres og reguleringsprosessen eventuelt stoppes. Det ligger en forutsetning for at en GF skal si noe om hvordan en kan bygge ut o.l, men det kan en ikke vedta før reguleringssaken er ferdig. Enkelt forklart så vil ingen få bygge ut i borettslaget, selv med en reguleringsplan før utbyggingsregler vedtas.

Utfordringene er at mange spørsmål som for eksempel fremtidige kostnader, rekkefølge osv. først blir aktuelt hvis det vedtas at det skal bygges ut (har ikke noe med reguleringsplan og gjøre). Styret har bedt arkitekten om å utarbeide en presentasjon til møtet som viser lysforhold, utsikt, m.m...

En 3D modell av planen tas med til møtet.

Still gjerne spørsmål på FB-siden eller send mail til styret, så forbereder vi oss i styret, eller ber arkitekt til å svare. Innspillene vi mottar sørger vi for å få belyst i størst mulig grad i møtet.

Styret vil foreslå en ordstyrer med juridisk bakgrunn på GF, da det kan komme opp spørsmål som styret ikke kan svare på.